Fundacja

O nas

Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp powstała 10 maja 1993 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności badawczej, oświatowej, szkoleniowej i doradczej. Fundacja prowadzi przedsięwzięcia wspierające rozwój zainteresowań i ukrytych talentów. Wiele z tych przedsięwzięć na stałe wpisało się w wojewódzki i miejski kalendarz imprez edukacyjnych i kulturalnych. Działania Fundacji zmierzają do wspierania osób rozpoczynających swój mały biznes oraz do uaktywniania osób pozostających w obszarze bezrobocia i bezradności życiowej. Fundacja posiada zaplecze szkoleniowe składające się z sal konferencyjnych oraz bazy hotelowej w Barlinku i Świnoujściu. Realizowane są w nich krajowe i międzynarodowe projekty rozwojowe. Funkcjonowanie Fundacji oparte jest na trzech mocnych filarach programowych: edukacyjnym, biznesowym i promocyjnym.

Zarząd Fundacji

Iwona Żukiert -

Prezes Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp od 2004 r. Poprzednio Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym. Wcześniej nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, zawodowych i na wyższej uczelni. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Zarządzanie Oświatą. Od lat zaangażowana w sprawy społeczne województwa. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP za osiągnięcia w obszarze aktywności oświatowej. Przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego, ponadto uhonorowana w 2016 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Złotą Honorową Odznaką Gryfa Pomorskiego.

W Fundacji odpowiada za całokształt działań, w szczególności za obszar finansowy.

Janina Durka -

Wiceprezes Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp od 1997 r. Dyplomowany nauczyciel, polonistka z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Znana z pasji i zaangażowania w prowadzeniu zajęć i projektów edukacyjnych. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Humanistyczny, Filologia Polska; Wyższą Szkołę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Studia Podyplomowe, Pedagogika Szkolna oraz Organizacja i Zarządzanie Oświatą, a także Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Promocja i reklama. Za całokształt działań zawodowych uhonorowana Srebrną Odznaką Gryfa Pomorskiego, przyznawaną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Srebrnym Krzyżem Zasługi, nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

W Fundacji odpowiada za organizację i koordynację działań zespołów.