Fundacja TTP

Historia

Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp istnieje od 1993 roku.

Podstawą jej działania  stała się idea niesienia pomocy młodzieży, praca na rzecz stwarzania jej równych szans, tak by mogli rozwijać swoje zdolności.

Promujemy ludzi młodych, przygotowując ich do aktywnego życia w zjednoczonej Europie. Udzielamy im wszechstronnej pomocy w rozwijaniu uzdolnień.  Jesteśmy otwarci na wszelkie cenne inicjatywy społeczne, zwłaszcza o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i charytatywnym.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Fundację także dziś, należy prowadzenie działalności oświatowej, aktywizacja osób bezrobotnych, wspieranie małej przedsiębiorczości, realizacja projektów z funduszy europejskich.

Naszym celem jest również praca na rzecz rozwoju miasta i regionu oraz jego promocja w kraju i Europie.

Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp tworzą ludzie młodzi, aktywni, chętnie podejmujący wyzwania, które niesie nowa rzeczywistość.