Fundacja

Zespoł szkół SF TPP – liceum i szkoła podstawowa

ul. Taborowa 7, Szczecin

tel. (91) 460-01-03

www.tpp.edu.pl

e-mail: tpp1@tlen.pl

Zespół Szkół jest placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie. Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

Szkoła ma ponad  500 absolwentów. Zmieniły się sale lekcyjne – w 2006 r. otwarta została pracownia informatyczna, a w 2009 r. utworzona została sala multimedialna z nowoczesną tablicą multimedialną. W 2006 r.  wprowadzono dzienniczek internetowy – pierwszy w szkołach szczecińskich, a w 2008 r. powstała witryna internetowa Zespołu Szkół .

Szkoła posiada Certyfikowane Laboratorium Edukacyjnego ECDL – PL-LAB0454 z uprawnieniami do egzaminowania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów studiów dziennych licencjackich oraz magisterskich.

W 2004 r. powstała idea propagowania aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Dąbia, która zaowocowała zorganizowaniem cyklicznej imprezy początkowo pod nazwą Biegu Ulicznego o Puchar Prezesa Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp. Od tamtej pory jest to impreza biegowa dla uczniów szkół szczecińskich, mieszkańców Dąbia i funkcjonariuszy służb mundurowych. W 2013 roku odbył się Jubileusz X Lecia Dąbskich Biegów Ulicznych, w którym udział wzięło blisko 500 uczestników.

Od 2009 roku Samorząd Uczniowski Szkoły  jest aktywnym członkiem Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Prawobrzeża, którego celem jest zapoznawanie uczniów ze strukturami samorządowymi województwa i miasta, a w przyszłości także tworzenie wspólnych imprez międzyszkolnych dla młodzieży tej części miasta.