Fundacja
asos

RADY ds. SENIORÓW powiat myśliborski 60+

  Celem projektu

  Projekt ma na celu wzmacnianie postaw partycypacyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia.

  Adresaci

  Osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujących gminy: Barlinek, Dębno, Myślibórz, Boleszkowice i Nowogródek Pomorski w powiecie myśliborskim.

  Opis

  Rady ds. Seniorów w powiecie myśliborskim to projekt, realizowany w okresie od lipca do grudnia 2016 r.

  W ramach projektu będą prowadzone działania wpierające budowanie reprezentacji osób starszych w lokalnych środowiskach. To przedsięwzięcie wpisuje się w wyzwania Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt zakłada prowadzenie debat, szkoleń, wyjazdowych wizyt studyjnych oraz – na koniec – zorganizowanie i nagłośnienie konferencji podsumowującej doświadczenia zebrane podczas trwania projektu.

  DEBATY – przeprowadzone debaty gminne przyczynią się do zdiagnozowania problemów osób starszych. Rozmowy będą nacelowane na angażowanie samych zainteresowanych w kształtowanie polityk publicznych w każdej z gmin. W debatach uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji senioralnych, osoby indywidualne, przedstawiciele władz oraz przedstawiciele reprezentujący podmioty społeczne. Debaty będą prowadzone przez ekspertów, którzy poprzez moderację spotkań nakierują uczestników na przekonanie o zasadności tworzenia ciał doradczych w realizacji polityki senioralnej.

  SZKOLENIA – 60 seniorów weźmie udział w szkoleniach, które umożliwią nabycie wiedzy dotyczącej m.in. powoływania i funkcjonowania RAD ds. SENIORÓW. Powstałe w gminach Rady będą inspirowały, wspierały i koordynowały działania na rzecz seniorów wszystkich podmiotów działających w społeczności lokalnej. Dodatkowo zostaną wypracowane i skonsultowane z radami działającymi już na terenie województwa STANDARDY DZIAŁANIA RAD ds. SENIORÓW w POWIECIE MYŚLIBORSKIM. Umożliwią one spójne funkcjonowanie rad z innymi – istniejącymi już – bytami zajmującymi się uaktywnianiem seniorów.

  WIZYTY STUDYJNE – 40 najaktywniejszych seniorów zaangażowanych w realizację projektu weźmie udział w wizytach studyjnych. Wizyty odbędą się w Szczecinie i w województwie warmińsko-mazurskim. Województwo to może pochwalić się rozwiniętymi lokalnymi, jak i wojewódzką polityką senioralną. Inicjatorem powstania większości tych polityk jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która posiada głębokie doświadczenie dotyczące włączania seniorów w szeroko rozumianą partycypację społeczną, prowadzi m.in. kluby seniora czy biuro Rzecznika Praw Osób Starszych.

  KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA – pt. „Udział seniorów w życiu publicznym powiatu myśliborskiego” z udziałem uczestników projektu, przedstawicieli organizacji senioralnych, partnerów społecznych oraz władz lokalnych i regionalnych. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane osiągnięte rezultaty projektu.

  Szanowni Państwo Seniorzy,
  zamieszkujący powiat myśliborski serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w debatach i szkoleniach. 

  Ze wstępnych analiz wynika, że LUDZIE STARSI chcą i potrzebują być aktywni społecznie. Starzenie się społeczeństwa ma przecież dobre strony. Ludzie powyżej 60 roku życia mają wiedzę i doświadczenie życiowe, z którego mogą czerpać młodzi oraz aktywnie pracujący w samorządach lokalnych. Tym bardziej, że poziom lokalny jest najbardziej naturalnym poziomem transmisji inicjatyw podejmowanych na rzecz seniorów. Ważne jest włączanie wszystkich obywateli do współdecydowania o sprawach lokalnych. Mądrość życiowa seniorów może mieć bezcenne znaczenie dla lokalnych władz przy podejmowaniu decyzji strategicznych związanych z rozwojem miejscowości, ale też tych drobnych np.: gdzie postawić ławkę, jak wielkiej użyć czcionki przy drukowaniu rozkładu jazdy autobusów, itp. 

  Warto dodać, że województwo zachodniopomorskie cieszy się najwyższym wskaźnikiem w Polsce dotyczącym udział seniorów w zebraniach publicznych. Jednakże podejmowane podczas tych zebrań decyzje i ustalenia nie generują dalszych działań. Tworzenie Rad ds. Seniorów ma tę sprawczość wspomóc, wzmocnić i ukonstytuować. Uczestnictwo seniorów w życiu społecznym i politycznym zależne jest nie tylko od zdrowia, finansów, pozycji społecznej, ale także od własnej aktywności edukacyjnej. Dlatego w projekcie kluczowe znaczenie mają szkolenia dedykowane seniorom, a w ich ramach przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania Rad ds. Seniorów i wymiana doświadczeń pomiędzy radami w Polsce.

  Drogi Seniorze, masz chęć wpływać na losy SENIORÓW we własnej miejscowości, zgłoś się do udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Szczecińską Fundację TPP tel. 91 433 00 84 lub telefon do biura projektu 515 258 506.

  Harmonogram

  Do Pobrania: