Fundacja TTP
logotyp logo fun logo obóz 2019 01

  Celem projektu

  Głównymi celami wypoczynku oprócz mile spędzonego czasu jest kształtowanie postaw patriotycznych, zainteresowanie historią i kulturą regionu oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

  Adresaci

  Uczestnikami wypoczynku będą dzieci i młodzież do 18 roku życia, podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki (w przypadku uczniów niepełnosprawnych do 24 roku życia), którzy mają utrudniony dostęp do wypoczynku.

  Opis

  Założeniem programowym zadania publicznego jest organizacja wypoczynku letniego w 2019 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program obozu zakłada realizację form wypoczynku rekomendowanych przez MEN. Uwzględnia zatem działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związane z kontynuacją obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Promuje także miejsca związane ze znanymi postaciami kultury, sportu i historii naszego kraju. Zajęcia zaplanowane na obozie wzmocnią postawy prospołeczne uczestników obozu oraz przyczynią się do integracji społecznej dzieci i młodzieży. Uwzględnione będą ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Szczególna uwaga poświęcona będzie działaniom z zakresu wolontariatu. Program zawiera także działania mające wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych, zainteresowanie historią (od najdawniejszych czasów do współczesnych) i kulturą regionu, poprzez organizowanie na obozie imprez o charakterze edukacyjno-historycznym, krajoznawczo-turystycznym, sportowym – wycieczki, gry i zabawy ruchowe, konkursy, rajdy, ogniska, dyskoteki oraz  inne form pracy z uwzględnieniem zachowań prozdrowotnych.

  Harmonogram

  1. I Turnus wypoczynku - 16.07-25.07.2019

  2. II Turnus wypoczynku - 25.07-03.08.2019

  3. III Turnus wypoczynku - 03.08-12.08.2019

  4. IV Turnus wypoczynku - 12.08-21.08.2019

  Odbędą się cztery – 10 dniowe obozy, w których udział weźmie łącznie 160 dzieci.

  Zadanie publiczne „Każdy przyzna- piękna jest nasza Ojczyzna” jest finansowane ze środków Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.