Fundacja
men

WYPOCZYNEK LETNI
dla dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego pt.: „Radość z życzliwości na obozie gości”

  Celem projektu

  Założeniem programowym zadania publicznego była organizacja wypoczynkowego obozu letniego, w ramach którego: - zainteresowano uczestników tematyką historyczną, patriotyczną z możliwością zwiedzania miejsc historycznych odwiedzanego rejonu, - włączono uczestników w wolontariat, promując kierowanie się wartościami społecznymi w życiu, - uwrażliwiono na potrzeby i inność osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano i zrealizowano turnusy po 10 dni wspaniałej zabawy i mądrej edukacji pod okiem sprawdzonych wychowawców i edukatorów.

  Adresaci

  Uczestnikami wypoczynku byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do 19 roku życia. W każdym turnusie udział wzięło 40 dzieci i młodzieży.

  Opis

  Letni obóz dla dzieci i młodzieży związany był z realizacją zadania publicznego zleconego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Tytuł tegorocznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży brzmiał: „Radość z życzliwości na obozie gości!”.

  Obóz  obfitował w imprezy o charakterze edukacyjno-historycznym, krajoznawczo-turystycznym, sportowym – wycieczki, gry i zabawy ruchowe, konkursy, rajdy, ogniska, dyskoteki oraz  inne form pracy z uwzględnieniem zachowań prozdrowotnych.

  Wszystkie 3 turnusy wypoczynku letniego odbyły się w Centrum Edukacyjnym w Barlinku, które posiada odpowiednią bazę noclegową, a także dydaktyczną i rekreacyjną.

  Rekrutacja odbywała się będzie przy udziale MOPRów, GOPSów, OPSów poprzez weryfikację złożonych wniosków przez rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka na letni wypoczynek wraz z informacją o stanie zdrowia. Podczas rekrutacji uwzględnione zostały warunki życiowe dziecka oraz stopień zagrożenia niedostosowaniem społecznym, patologią rodziny, z której dziecko pochodzi.

  Harmonogram

  1. I turnus - dla 40 dzieci 29.07-7.08.2017

  2. II turnus - dla 40 dzieci 7.08-16.08 2017 r.

  3. III turnus - dla 40 dzieci 16.08-25.08.2017 r.