Fundacja
men logotyp

WYPOCZYNEK LETNI
dla dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego pt.: „Piękna nasza Polska cała”

  Celem projektu

  Głównym celem zadania publicznego jest zorganizowanie 10-dniowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, uwzględniającego działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz promujące naszą historię, zainteresowanie krajoznawstwem z uwzględnieniem nabywania umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia aktywnego wypoczynku.

  Adresaci

  Opis

  Letni obóz dla dzieci i młodzieży w Barlinku pod hasłem :”Piękna nasza Polska cała”.

  Program obozu uwzględnia działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz promuje wychowanie do wartości społecznych i kulturowych, w tym działania z zakresu wolontariatu dzieci i młodzieży. Zawiera także działania mające wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych, zainteresowanie historią (od najdawniejszych czasów po okres od 1918 r.) i kulturą regionu, poprzez organizowanie na obozie imprez o charakterze edukacyjno – historycznym, krajoznawczo – turystycznym, sportowym – wycieczki, gry i zabawy ruchowe, konkursy, rajdy, ogniska, dyskoteki oraz inne form pracy z uwzględnieniem zachowań prozdrowotnych.

  Harmonogram

  1. I Turnus - 16.07-25.07.2018

  2. II Turnus - 25.07-03.08.2018

  3. III Turnus - 03.08-12.08.2018

  4. IV Turnus - 12.08-21.08.2018