Fundacja
fundusze pomorze UP UE

Żłobek BAJECZKA w Pyrzycach

  Celem projektu

  Głównym celem projektu jest objęcie dzieci opieką żłobkową w okresie 01-12.2017 r. i tym samym umożliwienie powrotu na rynek pracy 30 osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo z terenu miejsko-wiejskiej Gminy Pyrzyce.

  Adresaci

  Swoje dzieci mogą zgłaszać osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka i przebywają na urlopie wychowawczym lub są bezrobotne.

  Opis

  Żłobek „Bajeczka” w Pyrzycach uroczyście otwarto 14 lutego 2017 r. Przygotowano 30 miejsc dla dzieci, w tym min. dla 3 z niepełnosprawnością. Wciąż zapraszamy rodziców z dziećmi z terenu miejsko-wiejskiej Gminy Pyrzyce. Są jeszcze miejsca. W żłobku zapewniona jest opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, uwzględniająca indywidualne potrzeby dzieci. Dostosowana jest ona także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz z indywidualnymi potrzebami żywieniowymi. – Projekt ma służyć nie tylko dzieciom. Zależy nam, by rodzice naszych podopiecznych dzieci wrócili do pracy. Warunki więc są twarde – dziecko może chodzić do naszego żłobka, pod warunkiem, że rodzice w ciągu 3 miesięcy znajdą pracę. – podkreśla Iwona Żukiert, Prezes Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp.

  Planowane rezultaty projektu:

  • 80% grupy docelowej podejmie pracę w ciągu 3 miesięcy od przystąpienia do projektu i powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/
   wychowaniem dziecka
  • powstanie min. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym min.3 miejsca opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami

  Wartość projektu: 770 406,25 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 654 845,31 zł

  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, RPZP.06.00.00 Rynek Pracy, Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia tosytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

  Harmonogram

  1. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na cele żłobka - ul. Rejtana 6 01.10.2016 - 31.12.2016

  2. Utrzymanie i prowadzanie żłobka - codziennie w dni robocze w godzinach: 06.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - miejsce ul. Rejtana 6 w Pyrzycach 02.01.2017 - 31.12.2017

  Zgłoszenia przyjmujemy: tel. 790-713-140, sekretariat@fundacjatpp.pl

  Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: