Fundacja
12.06.2018

Spotkanie Paktu w Końskich

08.06.2018r.o godz. 14.00 odbyło się spotkanie członków Paktu Zatrudnieniowego w powiecie koneckim.

Udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji, które podpisały Pakt Zatrudnieniowy oraz Lider Projektu Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp.

Pracownice Biura Paktu Zatrudnieniowego przedstawiły prezentację na temat dotychczasowych osiągnięć na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie koneckim. Na początku przypomniano najważniejsze daty w kalendarzu Paktu, nawiązano także do wcześniejszych spotkań członków Paktu. Prezentacja multimedialna zawierała także fotorelację, dokumentująca działania na rzecz grupy docelowej.

Omawiano szereg działań wspierających uczestników w powrocie na rynek pracy wspominano zajęcia warsztatowe z Komendą Powiatową Policji w Końskich w zakresie „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” oraz „Oszustw popełnianych na szkodę osób poszukujących zatrudnienia”, „Handlu ludźmi”, warsztaty sutaszu, zajęcia z kosmetyczką. Opracowano również raport kompetencji dla każdego UP, odbył się trening umiejętności społecznych i motywacyjnych, miało miejsce wyjście w plener w celu zbierania ziół i roślin jadalnych. Ponadto Uczestnicy projektu przygotowywali profesjonalne dokumenty aplikacyjne, ćwiczyli techniki komunikacji wykorzystywane w procesach rekrutacji, diagnozowali swoje potencjały zawodowe. W tym okresie testowali również w praktyce nabyte umiejętności, odwiedzając pracodawców.

Był to też okres, w którym dokonano ostatecznego zredagowania dokumentów szczegółowo diagnozujących kompetencje uczestników. Zainteresowane osoby mogły uczestniczyć dodatkowo w atrakcyjnych zajęciach wspierających ich aktywność fizyczną i rozwijających zainteresowania rękodziełem.

Podsumowano efekty dotychczasowej aktywizacji zawodowej w ramach działań Jobfirmy, tj.: 4 osoby zostały zatrudnione, 1 osoba odbywa staż zawodowy z deklaracją dalszego zatrudnienia.

Uczestnicy wyrazili duże zainteresowanie oraz zadowolenie z dotychczasowych efektów.

Podziel się
FacebookLinkedIn