Fundacja TTP
22.11.2018

Zapytanie o cenę nr 1/6.6.2018.RPO.WZ na opracowanie projektu budowlanego nadzór autorski w procesie inwestycyjnym przeprowadzenie procedur uzyskania stosownych pozwoleń zmiany sposobu użytkowania